แบนเนอร์

การรับรอง

ซีซี
ซีอี
จีอี
ซีเอสเอ1
ซีเอสเอ2
เนกโก1
เนกโก2
เนกโก3
PTB1
PTB2

ซีเน็กซ์

ซีเน็กซ์1
ซีเน็กซ์2
ซีเน็กซ์3
ซีเน็กซ์4
ซีเน็กซ์5
ซีเนกซ์6
ซีเน็กซ์7
ซีเน็กซ์8
ซีเน็กซ์9
ซีเน็กซ์10

EX

EX1
EX2
EX3
EX4

ไออีซีอี

ไออีอีซี1
ไออีซี2
ICE3
ICE4