แบนเนอร์

ติดต่อเรา

มณฑลส่านซี Wolong Nanyang Explosion Proof Motor Co., Ltd.

ที่อยู่

ห้อง 2434 ยูนิต 1 อาคาร 64 ฮาร์ดแวร์และไฟฟ้า D District, China South City, Xi'an International Trade and Logistics Park, Xi'an 710000, Shaanxi, China

อีเมล

โทรศัพท์

ชั่วโมง

7 * 24 ชั่วโมง

วอทส์แอพพ์

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา